สภาสันติสุขตำบลเนินงาน จังหวัดยะลา ร่วมกับผู้นำศาสนา ผู้มีจิตศรัทธาและทุกภาคส่วน จัดโครงการปันน้ำใจให้เด็กกำพร้า โดยมอบชุดรายอ ทั้งหญิงและชาย จำนวน 61 คน พร้อมเงินคนละ 200 บาท เพื่อไว้สำหรับวันรายอ และสร้างความสุขให้กับเด็กกำพร้า เด็กยากจน รวมถึงผู้ปกครองในตำเนินงาน

แบ่งปัน