pnoht600312001000201_12032017_070443 pnoht600312001000202_12032017_070443

เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.15213 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 นำโดย ส.อ.ภูเบศร์ ศรีเจริญ หัวหน้าชุด ได้นำกำลังพลตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำ ตลาดเมืองใหม่ยะลา ซึ่งเป็นเส้นทางเสี่ยงที่ประชาชนใช้สัญจรไป-มา จำนวนมาก และอาจเป็นช่องทางให้กับกลุ่มคนร้ายที่อาจจะแฝงลักลอบ ใช้เส้นทางในการนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์เป้าหมาย เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เขตเมือง

โดยเน้นตรวจสอบบุคคลเป้าหมายคดีความมั่นคง รถยนต์ รถจักรยานยนต์แจ้งเตือน เฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน สกัดกั้นกลุ่มคนร้าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

pnoht600312001000205_12032017_070443 pnoht600312001000206_12032017_070443

ขณะหน่วยข่าวความมั่นคง ได้ย้ำเตือนหน่วยในพื้นที่ ให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะต้องสงสัยและเฝ้าระวัง อย่างเข้มงวด ตลอดจนให้กำลังพลมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ระมัดระวังตนเองทั้งในฐานที่ตั้ง และการออกปฎิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ ในจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม และภารกิจส่วนตัว หลังพบคนร้ายมีแผนเตรียมการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ด้วยการใช้จักรยานยนต์บอม์ คาร์บอม์ ซุ่มยิง ซุ่มโจมตี การก่อเหตุก่อกวน โดยเน้นพื้นที่เฝ้าระวัง อำเภอเมือง อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน