นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ปิด หรือหยุดให้บริการประชาชนในส่วนของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา โดยเริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ของการระบาดโรค COVID-19 จะหมดไป หรือคลี่คลายขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรงดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา เพราะในทุกวัน ๆ จะมีประชาชนเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วย

สำหรับการบริการในวันนี้ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ซึ่งให้บริการเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง บรรยากาศยังคงคึกคัก ประชาชนทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่ทราบข่าวการหยุดให้บริการบ้างแล้ว และยังไม่ทราบข่าว ขณะที่ เจ้าหน้าที่เองมีความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เข้าไปใช้บริการพิเศษขึ้น เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะไม่รู้ตัวและเข้ามาใช้บริการ

นายอุมาร มาดะมัน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรค COVID-19 ที่กำลังจะระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีหนังสือให้ทางสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา พิจารณาการปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือให้สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ปิดให้บริการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรค COVID-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา เปิดเผยต่ออีกว่า โดยปกติมีประชาชนเข้ามาใช้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 500 คน แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขึ้น ทำให้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการน้อยลงกว่าปกติ ซึ่งในขณะนี้ สิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังคือพี่น้องมุสลิมที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย ที่ (ร้านต้มยำกุ้ง) หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียได้มีการประกาศปิดประเทศ ทำให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เริ่มทยอยกลับมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนมาก บางส่วนกลับมาผ่านช่องทางปกติ แต่มีบางส่วนที่ใช้เส้นทางธรรมชาติ ทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้เข้ารับกระบวนการตรวจคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ออกเป็นวงกว้าง ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

5

.

6

แบ่งปัน