สำนักพระราชวังโอมานแถลงวันนี้ว่า สุลต่านกอบูส บิน ซะอีด อัล ซะอีด ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกอาหรับยุคใหม่ เสด็จสวรรคตแล้วเมื่อวานนี้ ขณะมีพระชนมพรรษา 79 พรรษา

สุลต่านกอบูสทรงปกครองโอมานตั้งแต่ปี 2513 ด้วยการยึดอำนาจจากพระราชบิดา ทรงพระประชวรมาระยะหนึ่งแล้ว เชื่อกันว่าทรงเป็นมะเร็งพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) พระองค์ไม่มีพระมเหสี จึงไม่พระราชโอรสหรือพระราชธิดา อีกทั้งยังไม่มีพระเชษฐาหรือพระอนุชาด้วย รัฐธรรมนูญโอมานบัญญัติให้พระบรมวงศานุวงศ์เลือกสุลต่านองค์ใหม่ภายใน 3 วันที่ราชบัลลังก์ว่าง หากไม่สามารถตกลงกันได้ บุคคลที่สุลต่านกอบูสทรงระบุชื่อไว้ในพระราชหัตเลขาถึงสมาชิกราชวงศ์จะได้เป็นสุลต่านองค์ต่อไป

คุณสมบัติของสุลต่านจะต้องเป็นสมาชิกราชวงศ์ เป็นมุสลิม มีความเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุมีผลและเป็นบุตรตามกฎหมายของคู่สมรสชาวโอมานที่เป็นมุสลิม ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายชี้ว่า ชายโอมานกว่าร้อยละ 80 เข้าเกณฑ์เหล่านี้ แต่มีเพียงคนเดียวที่โดดเด่นคือ อะซาด บิน ตอริก อัล ซะอีด วัย 65 ปี ผู้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของสุลต่านกอบูส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการความร่วมมือในปี 2560

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

แบ่งปัน