จังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ และมหกรรมอาหาร (ฮาลาล) เพื่อการท่องเที่ยว

เย็นวันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายทิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.บรรจง ไวทยะเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัตตานี) และนายสุเมธ ช่างเรือ รองนายกสภาการค้าการท่องเที่ยว ฮาลาล ประเทศไทย-อาเซียน ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ณ ลานพรุเฉวง และบริเวณหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น.

นายธีระฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมฮาลาลที่ได้รับการจับตามอง และพูดถึงมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากชาวมุสลิมจะบริโภคอาหารที่มีฮาลาลเท่านั้น ซึ่งอาหารฮาลาลมีหลักในการผลิตที่ละเอียดอ่อน และเป็นเอกลักษณ์ ประเทศไทยมีการผลิตอาหารฮาลาล โดยผู้ประกอบการมุสลิมผลิตเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถือเป็นประเทศส่งออกอาหารไปยังหลายประเทศ หากมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล ประเทศไทยก็จะสามารถจับตลาดฮาลาลในต่างประเทศได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการส่งออกมูลค่ามหาศาล สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ถือเป็นพื้นที่สำคัญ ที่มีศักยภาพในด้านอาหารฮาลาลที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นอาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส โรงเชือดต่าง ๆ และอาหารทะเลที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีแนวคิดที่จะนำเสนอศักยภาพอาหารให้เป็นที่รู้จักขอวนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์อาหาร เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในระดับนานาชาติ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดงานมหกรรมอาหารฮาลาลขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ โดยภายในงาน พบกับร้านค้าอาหารฮาลาลมากกว่า 50 ร้านค้า ที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและอาเซียน อีกทั้งยังมีการคัดเลือกผู้ประกอบการรับรางวัล “สุดยอดอาหารมุสลิม ระดับเหรียญทอง” ประจำปี 2561 อีกด้วย โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 25 ก.ย.2561 ถึงวันที่ 1 ต.ค.2561 ณ ลานพรุเฉวง และหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

4

.

3

แบ่งปัน