สืบสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น “ซีละ” ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังเต็งสาคอ หรือนายมะยาเต็ง สาเมาะ ได้นำเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ได้เรียนรู้การแสดงหนังตะลุง “วายังกูเละ” และการแสดงซีละจากศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวายังกูเละ “บ้านสาคอ” หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ไปเปิดการแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ชมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา และเทศบาลตำบลท่าสาป เปิดพื้นที่บริเวณตลาดท่าแพ ท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการจัดแสดง
สำหรับการแสดงซีละ นี้ ก็จะมีทั้งการร่ายรำที่สวยงาม และการต่อสู้เป็นคู่ ทั้งชายและหญิง ซึ่งแต่ละคนก็จะต้องแสดงศิลปะการต่อสู้ออกมาให้ผู้ชมได้ชม พร้อมทั้งมีเครื่องดนตรีประกอบ คือ ฆือแน (กลองแขก) ฆง (ฆ้อง) และ ซูนา (ปี่) ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นอย่างมาก

นายมะสดี หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป กล่าวว่า พื้นที่ตลาดท่าแพ ท่าสาป เป็นพื้นที่เปิด ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้มีการส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของตำบลท่าสาป โดยร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นในทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน เพื่อเป็นเวทีให้กับการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งจะมีทั้งซีละ มโนราห์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นถิ่น และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม การละเล่นสมัยก่อนของตำบลท่าสาป และจะได้ช่วยกันรักษาสืบทอดต่อไป
ด้าน ดร.ตายูดิน อุสมาน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา กล่าวว่า กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาปและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มาดู ได้มาชม

นอกจากนี้ ก็ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ การเปิดเวทีแบบนี้จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เมื่อมีคนขายก็มีคนซื้อ และจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลท่าสาป ดีขึ้น ซึ่งที่นี่จะผสมผสานหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน ทั้งวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การขายขนม อาหารพื้นเมืองของชาวมุสลิมในพื้นที่ตำบลท่าสาป เป็นการท่องเที่ยวธุรกิจ เป็นการพัฒนาพื้นที่ และน่าจะมีการสนับสนุนต่อไป และคนในพื้นที่เองก็น่าจะมาท่องเที่ยวให้มากขึ้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

7

.

8

.

9

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน