มัสยิดอับดุลซาหมัด(Sultan Abdul Samad) หรือเรียกว่ามัสยิด KLIA เป็นมัสยิดใกล้สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) ที่ เมืองสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย มัสยิดเดิมชื่อว่ามัสยิด KLIA และได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการหลังจาก อัลมัรฮูม สุลต่านอัลดุลซาหมัด จากเมืองสลังงอร์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นมัสยิดนานาชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาและกำลังจะเดินทาง ไปยัง KLIA นอกจากนี้ยังเป็นมัสยิดสำหรับชาวมุสลิมจาก Salak Tinggi และ KLIA Town Center

มัสยิดถูกสร้างขึ้นโดย Malaysia Airports Holdings Berhad ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของ KLIA การก่อสร้างมัสยิดเริ่มขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2540 และเสร็จสิ้นในปี 2542 มัสยิดเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โดยผู้สำเร็จราชการแห่งเมืองสลังงอร์ในเวลานั้น

 

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-09

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-0

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-08

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-04

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-01

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-06

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-05

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-11

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-1

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-03

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-10

.

sultan-abdul-samad-mosque-in-selangor-malaysia-07