แถลงการณ์สานส์สำนักจุฬาราชมนตรี ขอประณามกรณีการวางระเบิดห้างบิ๊กซี จังหวัดปัตตานี จนเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ

จากกรณีเหตุการณ์การวางระเบิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 จนเป็นเหตุให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กได้รับบาาดเจ็บเป็นจำนวนมากนั้น สำนักจุฬาราชมนตรีของแสดงความเสียใจต่อประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและขอประณามการกระทำอันเหี้ยมโหดและไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อการในครั้งนี้

สำนักจุฬาราชมนตรีเห็นว่า ปฏิบัติการความรุนแรงด้วยการวางระเบิดโดยมีเป้าหมายเพื่อทำร้ายเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในที่สาธารณะนั้น เป็นการกระทำที่ขลาดเขลา ไร้มนุษยธรรม และละเมิดกับหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนาอย่างร้ายแรง และสำหรับศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษผู้กระทำหารเยี่ยงนี้ก่อนสิ่งอื่นใดในวันพิพากษา ดังปรากฏในวจนะศาสดามุฮัมมัด ความว่า”สิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกพิพากษาในวันปรโลก  คือ การละเมิดเลือดเนื้อและชีวิต”

แบ่งปัน