สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2562 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : islamicbangkok

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน