วันที่ 18 ก.พ. 63 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักจุฬาราชมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จัดโดย สำนักงานเขตหนองจอก โดยมีนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหนองจอก เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และ พี่น้องชุมชนอัลฟาลาห์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

 

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

3

.

4

.

5

.

7

.

8

.

9

.

10