วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 62 ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “ให้” ณ ห้องโถงชั้น 1 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.อณัส อมาตยกุล รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ และ นายอารซู มาทวี ประธานกรรมการ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด

สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด เล็กเห็นความสำคัญถึงการมีส่วนร่วมในการ “ให้” คืนกลับสู่สังคม สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.10 ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ แลพเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของสังคมมุสลิมให้กับประชาชนทั่วไป จึงจัดงานมหกรรมแห่งการ “ให้” มุ่งมั่นสานสัมพันธ์ของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเกิดความสันติสุข โดยไม่แบ่งแยกศาสนาและเชื้อชาติ เปิดตัวกิจกรรมอินเทรนด์เอาใจคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ วิ่ง ให้ มันส์ รัน รักใคร “ให้” ชวนวิ่ง ภายใต้แนวคิด “ทุกพื้นที่คือการให้” ส่งเสริมให้ผู้คนหันมาตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วยการออกกำลังกาย ในระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. 62 เน้นย้ำการปลุกจิตสำนึกให้กับองค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน ให้ทุกคนรู้จักตอบแทนการให้คืนสู่สังคม โดยไม่แบ่งแยกศาสนาและเชื้อชาติ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดงานในครั้งนี้ให้เป็นงานที่มีมาตรฐานและมีคุณค่าต่อสังคม อีกทั้งเป็นแรงเกื้อหนุนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถแข่งขันในตลาดได้เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งการจัดโครงการนี้ยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้ความตระหนักถึงคุณค่าของการเป็น “ผู้ให้” และการมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ การสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอันเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุข และเกิดความสันติสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิมในมิติทางด้านศาสนา การศึกษาวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ของบุคลากรและองค์กรณ์มุสลิมทุกระดับ และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีของคนในชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ศาสนา และเอกชน เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท เอสสเตจ จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน), โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ และองค์กรอื่นๆ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้มอบให้กับ 11 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า, โรงเรียนร็อบบานีย์ เพื่อการท่องจำอัลกุรอ่านและปลูกปัญญาเยาวชน, สถาบันวะสะฏียะห์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา, มูลนิธิอัล-บายาน เพื่อการศึกษา จังหวัดนราธิวาส, โครงการอบรบผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน, Ummatee Thailand, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(ลูกเหรียง), มูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ จ.เชียงใหม่, และองค์กรต่างๆ

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชนได้ร่วมสนุกสนาน เพลิดเพลินแบบจุใจถึง 3 กิจกรรมหลัก ไฮไลท์แรกคือ กิจกรรม วิ่ง ให้ มันส์ รัน รักใคร “ให้” ชวนวิ่ง GIVE ME RUN MINI MARATHON 2019 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 62 ตั้งแต่ 5.00 น. ณ ลานพลาซ่า หน้าอินดอสเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำหรับผู้ที่มีความสนใจร่วมวิ่งสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Plogging เดิน-วิ่ง พร้อมเก็บขยะในเส้นทางวิ่ง ซึ่งจะได้รับของที่ระลึกฟรีเป็นถุงผ้า “Plogging Hero Bag ให้…การวิ่งเพื่อรักษ์โลก”

กิจกรรมที่สองจะได้พบกับการออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งอาหาร เสื้อผ้า และของใช้ จากร้านที่มีชื่อเสียง อาทิ โซนอาหารจากร้าน Got to Grill และ Gotto Shabu & Sushi เอาใจคนรักชาบู ซูชิ นำโอมากาเสะ (OMAKASE Halal) มาให้ชิมความอร่อยกันถึงที่ ด้วยเมนูสุดพิเศษที่เสิร์ฟ 4 รอบต่อวันเท่านั้น โซนเสื้อผ้า โซนสินค้า Pay-Ground พื้นที่ขายสินค้าในบรรยากาศสุดชิล โซนสินค้า Talent Lab พื้นที่ขายสินค้าสำหรับ “ผู้ประกอบการหน้าใหม่” ไร้ขีดจำกัด ที่ผู้ร่วมงานสามาระเลือกช้อปสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม Workshop การสาธิตจากเหล่ากูรูชั้นนำ ได้แก่ การโพกหัวสไตล์ Melayu และทำกระเป๋าสไตล์ Furoshiki โดยคุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา (เจ้าของธุรกิจเซรามิค “เบญจเมธา” และแบรนด์เสื้อผ้าลือปัสบาติก “เลอปัส”) กิจกรรม Micro Green ปลูกผักกินด่วนใจ 7 วัน Trash to Farm แปรเศษผักผลไม้เป็นปุ๋ยและเทคนิคการเลี้ยงไส้เดือน โดยคุณชารีย์ บุญญวินิจ (Uncleree Farm) กิจกรรม Reusable Food Warp โดยคุณลิลรัตน์ เนตรพระวงศ์ (เจ้าของร้าน Cafe แนวอนุรักษ์ธรรมชาติ Less : Plastic : Able)

และปิดท้ายด้วยกิจกรรมให้ความรู้บนเวทีเสวนาอันมีสาระประโยชน์ในหัวข้อ นิยามคำว่า “ให้” โดยวิทยาการผู้มีชื่อเสียง ทั้งนี้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมงานในวันแรกรับฟังการขับร้องอนาซีดเพลง “ให้” จากศิลปินเสียงทรงพลัง

สามารถร่วมงานมหากรรมแห่งการ “ให้” ได้ในระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. 62 เวลา 12.00 – 24.00 น. ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน ติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage : ให้ www.facebook.com/MeetandGive
(Hastag #MeetandGiveFestival2019 #ให้ #ทุกพื้นที่คือการให้ #ไม่มีจะให้ก็ให้แบบไม่มี)
Line :@meetandgive
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ : 061-874-4040

 

.

23074

.

23072

.

23068

.

23070

.

23061

.

23062

.

23060

.

23055

.

23053

.

23050

.

23047

.

23044

แบ่งปัน