สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 โดยขอให้มีการเผยแพร่ และอ่านบทคุตบะห์ฯ ตามเอกสารดังแนบในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม

ดาวน์โหลดภาพได้ที่ www.skthai.org

ดาวน์โหลดบทคุตบะห์ฯได้ ที่นี่

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

 

1

.

43568011