สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยร่วมขอดุอา (ขอพร) จากอัลเลาะฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ในเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

แบ่งปัน