สำนักจุฬาราชมนตรีหนุนให้มัสยิดสร้างองค์ความรู้ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ ได้ทางลิงก์ข้างล่างนี้

 http://bit.ly/37zXhUT

 

3

.

4

.

5

.

6

.

7