สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เผยสถิติการให้บริการด้านการแพทย์ พร้อมกำชับผู้แสวงบุญดูแลสุขภาพเพื่อการประกอบพิธีฮัจย์ที่กำลังจะมาถึง

นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยว่า สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีบทบาทในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจะมีทีมแพทย์และพยาบาลมาประจำทำหน้าที่หมุนเวียนกันตรวจ รักษา ผู้แสวงบุญชาวไทยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งภาพรวมล่าสุดขณะนี้มีสถิติจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ามารับบริการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 148 ราย เพศชาย 82 ราย เพศหญิง 66 ราย ส่วนผู้ป่วยใน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่ส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของประเทศซาอุดิอาระเบียมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เพศชาย 6 ราย เพศหญิง 2 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกหัก โรคที่ต้องการวินิจฉัยเพิ่มเติม และโรคเฉพาะทางที่ต้องได้รับผ่าตัด ซึ่งทีมแพทย์จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมอาการอย่างเป็นระยะๆ สำหรับผู้เสียชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย

นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการที่ศูนย์แพทย์นั้น จะมีปัญหาเรื่องของโรคลมแดด โรคประจำตัวทั่วไป ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจ ทั้งนี้ในช่วงระยะก่อนใกล้ถึงการประกอบพิธีฮัจย์ ผู้แสวงบุญควรหมั่นดูแลเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรให้ความสำคัญกับการเดินทางออกจากที่พัก ซึ่งหากใช้กำลังมากไป อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อการประกอบพิธีฮัจย์ที่สมบูรณ์ของผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคน

pnsoc600808001000103_08082017_062716

pnsoc600808001000104_08082017_062716

แบ่งปัน