วันนี้ (9 ส.ค. 61) นพ.ซุลกิฟลี ยูโซะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์ ได้เดินทางพร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้ความรู้ด้านสุขภาพและบริการตรวจร่างกายแก่ฮุจญาต ณ โรงแรม Dar Al Eiman Royal Makkah ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย

 

ที่มา : สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

7

.

8

.

6

.

10

.

11

แบ่งปัน