สำนักงานอิเล็กตรอนอิมแพค(Electroimpact) ของ Mukilteo ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่รู้จักกันดีสำหรับเครื่องมือและระบบการบินและอวกาศยอมจ่ายเงินจำนวน 485,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16 ล้านบาท หลังการไต่สวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับแนวทางการจ้างงานที่ต่อต้านชาวมุสลิม และมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งสำนักงานอัยการรัฐวอชิงตันได้ประกาศว่า “พฤติกรรมที่ระบุไว้ในคำร้องเรียนเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ การร้องเรียนอ้างถึงกระบวนการจ้างงานที่คัดกรองผู้สมัครที่รับรู้ว่าเป็นมุสลิมโพสต์ต่อต้านมุสลิมที่ปรากฏขึ้นภายในอีเมลและโบนัสที่จ่ายให้กับพนักงานที่แต่งงานหรือมีบุตร ดังนั้น Snohomish County, Electroimpact ยื่นคำสั่งยินยอมต่อศาล พร้อมกับปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย แต่ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยจำนวน 485,000 เหรียญสหรัฐลดบทบาทของประธาน Peter Zieve และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ในแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานให้แก่ผู้สมัครงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย

 

Electroimpact to pay $485,000 over claims of workplace harassment against Muslims

แบ่งปัน