นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นหนึ่งในบทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งศาสนิกชนมุสลิมจะปฏิบัติศาสนกิจ งดเว้นการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม และปฏิบัติตัวตามหลักศาสนา ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินเป็นระยะเวลา 29 – 30 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ของจังหวัดสงขลาในระยะนี้ที่ยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้น อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค ทั้งภายในครอบครัว และชุมชนได้

เพื่อเป็นการใส่ใจดูแลสุขภาพในช่วงเดือนแห่งการถือศีลอด รวมทั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 จึงขอให้ผู้ถือศีลอดหลีกเลี่ยงการทักทาย หรือ “สลาม” ด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม ให้ยกมือสลามกันเท่านั้น งดไปร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด และให้ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้านหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และงดการแบ่งปันอาหารให้แก่กัน หากจำเป็นให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และไม่จัดอาหารแบบใส่ถาดรวม ให้แยกเป็นอาหารจานเดียว มีช้อนส้อม และแก้วน้ำเฉพาะของตนเอง และล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร

หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่รวมตัวกันของคนจำนวนมาก หากจำเป็นควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดอยู่เสมอ หากจำเป็นต้องปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด ให้เปิดหน้าต่างและผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก งดการใช้เครื่องปรับอากาศ ให้คัดกรองทุกคนก่อนเข้ามัสยิด หากมีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส)ไอ เจ็บคอ แม้จะมีอาการไม่มากให้งดเข้าร่วมและแนะนำให้สังเกตอาการที่บ้าน หากสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน ให้รีบทำความสะอาดร่างกายทันที และเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด – 19 จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และขอให้ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และครบระยะเวลารับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้ขอรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือจุดบริการที่อยู่ใกล้บ้าน หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร. 093-5766411 , 063-4941577 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา :ThaiNews

แบ่งปัน