วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.10 น. ผู้แทนจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยพลอากาศโท ภัคดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อม และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการมอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวุดปัตตานี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจุดที่ 1 สำรวจพื้นที่บริเวณสนาม ฮ. ชั่วคราว ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และสนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี จากนั้น ได้เดินทางไปยังมัสยิดกลางปัตตานี เพื่อสำรวจพื้นที่การเสด็จฯ และเดินทางต่อไปสำรวจพื้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

และประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ที่ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน