วันที่ 4 ส.ค. 62 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมแถลงข่าวงานมอบทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน ครั้งที่ 1 โดยมีนายซำซุดดีน เล่งเจ๊ะ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ผู้ปกครอง นักเรียนกว่า 200 คนร่วมงาน

นายซำซุดดีน เล่งเจ๊ะ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอิสลารมประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า กองทุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยฝ่ายการศึกษา จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านศาสนา การศึกษาสามัญและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีขวัญกำลังใจในการเรียนตาดีกาประจำมัสยิด นอกจากนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเพื่อนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและครอบครัว

สำหรับการมอบทุนดังกล่าว มีนักเรียนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นตัวแทนจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต่างๆศูนย์ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 208 คน โดยใช้งบประมาณที่ได้จากการเลี้ยงน้ำชา วันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา นำมาใช้ในการมอบทุนครั้งนี้ จำนวน 104,000 บาท มอบทุนคนละ 500 บาทและหนังสือ 1 ชุด

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน