สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยประชุมคณะทำงานผู้แทนฮัจย์ สรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับทุกฝ่ายวางแผนการทำงานให้เกิดความพร้อมในทุกด้าน ก่อนเข้าสู่พิธีฮัจย์ที่กำลังจะมาถึง

ที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โรงแรมคาลิด นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้แทนฮัจย์ฝ่ายต่างๆ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่การดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงการเร่งรัดการทำงานของแต่ละฝ่ายให้มีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะทำงานผู้แทนฮัจย์ฝ่ายต่างๆ จำนวน 30 คน เข้าร่วม อาทิ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายวิชาการ ฝายประสานงานทางการซาอุดิอาระเบีย และฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมคณะผู้แทนฮัจย์ไทยฝ่ายต่างๆ ในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนฮัจย์ทั้งที่นครมาดีนะห์และนครเมกกะเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ คณะผู้แทนฮัจย์ไทยยังได้รับความร่วมมือและการประสานงานเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ รวมถึงมีโอกาสเข้าพบผู้จัดการที่พักผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ทุ่งมีนา หรือมักตับของทางการซาอุดิอาระเบีย เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ประธานคณะทำงานแต่ละฝ่ายนำเสนอแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบพิธีฮัจย์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้เน้นย้ำแก่คณะทำงานทุกคนว่าขอให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเป็นหลัก

pnsoc600811001000201_11082017_074748

pnsoc600811001000203_11082017_074748

pnsoc600811001000205_11082017_074748

แบ่งปัน