ที่โรงแรมฮิลตันสวีท ย่านญาบัลอุมัร เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย คณะทำงานฝ่ายวิชาการ สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทย พร้อมให้ความรู้ทางวิชาการ โดยมีทีมงานผู้ประกอบการ ผู้นำกลุ่ม และผู้แสวงบุญกว่า 200 คน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายความรู้ภาคศาสนา

ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา รองประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการ สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า คณะทำงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย ตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์ เช่นเดียวกับงานด้านวิชาการศาสนาที่มีคณะทำงานพบปะ และเยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญ ณ อาคารที่พัก เพื่อให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก คุณลักษณะของการได้มาซึ่งฮัจมับรูร ฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้า ส่งเสริมให้ฮุจยาตบำเพ็ญบุญช่วงที่อยู่ในแผ่นดินฮารอม ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าให้ผลตอบแทนถึงหนึ่งแสนเท่า และขอให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.) พร้อมร่วมขอพรให้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสันติสุข และให้เกิดสิ่งดี ๆ ในพื้นที่ โดยมีการบรรยายทั้งภาคภาษาไทย และภาษามลายูถิ่นให้ผู้แสวงบุญเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ มีการส่งเสริมทำซิกอยะห์ ริฟาดะห์ หรือการบริจาคทานน้ำและอาหาร ซึ่งได้เชิญชวนให้ผู้แสวงบุญชาวไทยร่วมบริจาคเงินผ่านผู้ประกอบการ หรือผู้นำกลุ่มและจะได้รวมรวบเงินบริจาคในนามผู้แสวงบุญชาวไทย ดำเนินการผลิตและมอบให้ผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งนอกจากจะได้รับผลบุญในการปฏิบัติตามแนวทางของท่านศาสดาแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในสายตาของผู้แสวงบุญทั่วโลก อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน