นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ณ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เปิดเผยว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในปี 2562 ประเทศไทยมีจำนวนผู้แสวงบุญ รวมทั้งสิ้น 8,455 คน ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยเดินทางมาถึงประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่า 3,477 คน โดยเครื่องบินของสายการบินไทย จำนวน 15 เที่ยวบิน

ผู้แสวงบุญที่เดินทางมาถึงแล้ว ได้เข้าพักที่นครมาดีนะห์ เป็นสถานที่แรก ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนครเมกกะ ประมาณ 600 กิโลเมตร เพื่อประกอบศาสนกิจ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทางศาสนาอิสลาม เช่น มัสยิดอัลนาบาวี มัสยิดกูบาอ์ และสนามรบเขาอุฮุด เป็นต้น

ทั้งนี้ทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปีนี้ โดยไทยได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดเตรียมบุคลากร เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก และคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย ทั้งที่สนามบินนานาชาตินครมาดีนะห์ และสนามบินนานาชาติเมืองเจดดาห์ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

#ประกอบพิธีฮัจญ์ #ผู้แสวงบุญ 8,455 คน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน