เช้าวันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 6.00 น ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Family Fun Run 2019 มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี, คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์กีฬา โรงเรียนเอกชนในสังกัด ในการส่งเสริมการเปิดร้านกีฬา ให้กับชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อต่อต้านยาเสพติด และ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้านนาย พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า กิจกรรมเดิน วิ่ง สช.ปัตตานี ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการออกกำลังกายแล้วยังเป็นการช่วยหาทุนซื้อ อุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.ได้นำไปใช้ในการเปิดลานกีฬาให้กับชุมชนรอบสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูโรงเรียนเอกชนนักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนได้ออกกำลังกายและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและหันมาออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามวัย ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งตรงกับนโยบายของจังหวัดที่สนับสนุนและส่งเสริม โดยระยะทางวิ่ง ทั้งหมด 6.5 กิโลเมตรซึ่ง มีผุ้เข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน