การเลี้ยงอาหารผู้ถือศีลอดเมื่อถึงเวลาละศีลอดนั้น เป็นกิจกรรมที่ศาสนาสนับสนุนให้กระทำ ท่านนบี (ซ.ล.) ได้เชิญชวนประชาชาติของท่านในบันทึกของอาหมัด ติรมิซี และนะซาอี ความว่า “ผู้ใดเลี้ยงอาหารละศีลอดแก่ผู้ถือศีลอด เขาจะได้รับผลบุญ เช่นเดียวกับผู้ถือศีลอด โดยผลบุญนั้นมิได้ลดหย่อนเลยแม้แต่น้อย”

 

ขอขอบคุณ : อ.ซารีฟ ศรีเจริญ