ผู้ป่วยที่มีโอกาสหายป่วยได้ เมื่อเข้าสู่รอมฎอนเขาไม่อาจถือศีลอดได้ เขาไม่ต้องเสียค่าปรับด้วยการจ่ายอาหาร ทว่าต้องรอให้อาการนั้นหายก่อน จากนั้นให้เขาทำการถือศีลอดชดใช้ตามจำนวนวันที่เขาขาดถือศีลอดรอมฎอน ทั้งนี้ต้องหลังจากพ้นรอมฎอนไปแล้ว เพราะอัลเลาะห์ทรงตรัสในอัลกุรอานซูเราะห์ อัลบาก้อเราะห์ โองการที่ 184 ความว่า “พวกเจ้าคนใดที่ป่วยหรืออยู่ใรภาวะเดินทาง ให้ไปทำ (การถือศีลอดใช้) ในวันอื่นๆ”

 

ขอขอบคุณ : อ.ซารีฟ ศรีเจริญ