คนสูงอายุ เมื่อเขาลำบากที่จะทำการถือศีลอด ก็อนุญาตให้เขางดถือศีลอดได้ โดยเอกฉันท์ แต่ให้เขาออกอาหารให้แก่คนยากจนวันละหนึ่งทะยานต่อคน ตามทัศนะส่วนใหญ่ของนักวิชการ เช่น ในมัซฮับหะนะฟี ฮำบะลี และซาฟีอีที่อะซอห์ อัลลอฮฺทรงตรัสในอัลกุรอานซูเราะห์อัลบาก้อเราะห์โองการที่ 184 ความว่า “และบรรดาที่ลำบากต่อการถือศีลอด ให้จ่ายอาหารแก่คนยากจน” ท่านอิบนุอับบาส(ร.ฎ.)อธิบายว่า : โองการนี้ประทานมาสำหรับชายและหญิงสูงอายุ

 

ขอขอบคุณ : อ.ซารีฟ ศรีเจริญ