ให้ท่านออกอีดพร้อมกับพวกเขาขณะที่ท่านอยู่ในมักกะห์ เมื่อรวมวันนับแต่วันแรกที่ท่านถือศีลอดมาจนวันสุดท้ายได้ 29 วันหรือมากกว่านั้น แม้จะเกิน 30 วันก็ตาม เพราะท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า “การถือศีลอดนั้นคือ วันที่ท่านถือศีลอดกัน และการออกอีดคือ วันที่พวกท่านไม่ได้ถือศีลอด และอีดอัฎฮาคือ วันที่พวกท่านทำกุรบานกัน” บันทึกโดยตินมีซี หมายความว่า : จำเป็นที่ท่านต้องถือศีลอด ต้องเลิกถือศีลอด และต้องออกอีกอัฎฮา พร้อมๆกับบรรดามุสลิมีนในประเทศนั้นๆ นอกจากว่าหากท่านถือศีลอดแต่แรกจนวันสุดท้ายนับดูแล้วไม่ถึง 29 วัน ให้ท่านทำการชดใช้ส่วนที่ขาดหลังเดือนรอมฎอน เพราะว่าท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า “เดือน(ในศาสนาอิสลาม)นั้นมี 29 วัน และมี 30 วัน”

 

ขอขอบคุณ : อาจารย์ซารีฟ ศรีเจริญ