สามีภรรยาหย่ากันแล้ว บุตรอยู่กับภรรยา สามีจําเป็นต้องให้ค่าเลี้ยงดูหรือไม่ ?

ตอบ      ความเป็นพ่อเป็นลูกย่อมไม่ขาดกัน แม้ว่าพ่อแม่จะหย่ากันแล้วก็ตาม ส่วนค่าเลี้ยงดูลูกนั้นจำเป็นที่ผู้เป็นพ่อต้องรับผิดชอบ หากเป็นลูกชายจำเป็นต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูไปจนกระทั่งลูกเติบใหญ่และมีงานมีการทำ หากเป็นลูกผู้หญิงผู้เป็นพ่อจำเป็นต้องดูแลไปจนกระทั่งลูกสาวแต่งงาน

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน