สามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กันหลังจากภรรยาประจำเดือนหมด แล้วหลังจากมีเพศสัมพันธ์นั้นยังมีประจำเดือนออกอีก ภรรยาต้องเหนียตอย่างไรในการอาบน้ำยกหะดัษ ?

ตอบ    การมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาขณะมีเลือดประจำเดือน หรือหมดประจำเดือนแต่ยังไม่ได้อาบน้ำยกหะดัส นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นการต้องห้าม (ฮารอม) ส่วนการมีประจำเดือนและมียุนุบด้วยนั้น เมื่อหมดเลือดประจำเดือนแล้วให้อาบน้ำยกหะดัสในคราวเดียวกันได้ทั้งสองอย่าง

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน