สาธารณสุขยะลา ห่วงใยสุขภาพประชาชนแนะกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่”

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอกในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาดในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ที่อาจจะส่งผลเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสอาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลียติดต่อได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจได้รับน้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูก และปาก สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อน การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือนําเข้าปาก

เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ลดอัตราป่วยและการเสียชีวิต ประชาชนควรปฎิบัติด้วยการ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดกินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น ส่วนหลักการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามัย (ปิดปาก จมูกเมื่อไอจาม) ล้าง (ล้างมือบ่อยๆ) เลี่ยง (หลีกเลี่ยงคลุกคลีผู้ป่วย) หยุด (หยุดเรียน หยุดงาน อยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 85 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.96 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

pnoht600825001001202_25082017_090700

pnoht600825001001204_25082017_090700

แบ่งปัน