สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสวนสัตว์อเลปโปของซีเรีย ถูกย้ายไปตุรกีแล้ว

องค์การการกุศลด้านสวัสดิภาพสัตว์ระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการอพยพสัตว์ที่ติดอยู่ในสวนสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในเมืองอเลปโปทางตอนเหนือของประเทศซีเรีย ไปยังประเทศตุรกี

กลุ่ม Four Paws กำลังย้ายสิงโต 2 ตัว และสุนัข 2 ตัว ออกจากสวนสัตว์ Magic World ของซีเรีย ผ่านชายแดนตุรกี ไปยังศูนย์ป้องกันสัตว์ในภาคเหนือของตุรกี

959736-645720318

โฆษกองค์กรกล่าวว่า ทีม Four Paws กำลังอยู่ในแนวชายแดนใกล้กับเมือง Kilis และสัตว์อื่นๆ ที่คาดว่าจะมาถึงในอีกไม่นาน จะถูกส่งไปยังบ้านใหม่ที่เหมาะสม โดยการดำเนินการครั้งแรก ทีม Four Paws ได้อพยพสัตว์ 9 ตัว ได้แก่ สิงโต 3 ตัว เสือ 2 ตัว หมีดำ 2 ตัว และไฮยีน่า 2 ตัว ออกจากสวนสัตว์ที่ถูกทิ้งร้าง

สัตว์ที่ถูกช่วยเหลือถูกอพยพมายังบ้านใหม่ ซึ่งเป็นสถานคุ้มครองสัตว์ในเมือง Karacabey นอกเมือง Bursa ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี โดยใช้เวลาในการอพยพสัตว์เพียง 1 วัน

“สัตว์ 9 ตัว ที่กำลังรักษาอยู่ใน Karacabey กำลังอาการดีขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสัตว์เหล่านี้ได้รับความบอบช้ำเป็นอย่างมาก”

โฆษกองค์กรยืนยันว่า จะไม่มีสัตว์หลงเหลืออยู่ในสวนสัตว์ Magic World และเมื่อสัตว์ทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือแล้ว องค์กรจะตัดสินใจว่าสถานที่ใดเหมาะจะเป็นที่อยู่ของสัตว์แต่ละชนิด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของสัตว์แต่ละตัวด้วย

 

แบ่งปัน