pnoht600127001016301_27012017_025523 pnoht600127001016302_27012017_025523 pnoht600127001016303_27012017_025523

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทางสหกรณ์อิบนูเอาฟจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินสดและสิ่งของจากประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดสตูล เพื่อนำไปส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้นายอูมัร อาเก็ม ประธานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จึงได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาคแพ็คใส่ถุงยังชีพและนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสตูลและสหกรณ์อิบนูเอาฟจะยังคงเปิดรับบริจาคเงินสดและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน