นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรม ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดยะลา ปี 2560 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเมืองยะลาจัดขึ้น เพื่อให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีความรู้ในการเตรียมตนเองและการดูแลสุขภาพทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจย์ และเดินทางกลับ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้การประกอบกิจพิธีฮัจย์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งแซะ จำเป็นต้องมีความรู้ สามารถ ให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือฮุจญาต ได้เช่นกัน โดยมีผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เขตอำเภอเมืองยะลา จำนวน 390 คน เข้าร่วมอบรมที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนจังหวัดยะลา ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้ทราบถึงวิธีการดูแลสุขภาพตนเองในช่วงที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค ส่วนโรคที่ต้องระวังก็จะเป็นโรคแพ้ภูมิอากาศ โรคเมอรส์ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แต่อย่างใดก็ตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทางกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้จัดทีมแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว และจะส่งข้อมูลมาที่ สสจ. ในแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้ดูแลสุขภาพเตรียมรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่จะเดินทางกลับมา เมื่อถึงจังหวัดตนเองก็จะได้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้มีการวางระบบไว้ทั้งก่อนไป ขณะไป และเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย แล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีทีมครอบครัวไปเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง เพื่อดูแลปัญหาสุขภาพให้

 

แบ่งปัน