มัสยิดสุลต่าน อาลาดิน ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ Jugra เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐ ถูกสร้างขึ้น ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 เป็นที่เชื่อกันว่าการออกแบบของมัสยิดสีเหลืองนี้เกิดขึ้นจากอาณาจักรเดลีในเมดานสุมาตรา ตัวอย่างมัสยิดแบบคลาสสิกมัสยิดมีความคล้ายคลึงกันกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้แก่ อาคารสุลต่านอับดุลซามัดในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเฉพาะในซุ้มประตู ภายในตกแต่งด้วยตัวอักษรอัลกุรอานและงานแกะสลักไม้ที่สลับซับซ้อน

มัสยิดสุลต่าน อาลาดิน ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอนุสาวรีย์โบราณและโบราณสถานโบราณวัตถุภายใต้พระราชบัญญัติ 1976 ในปี 1980 และจดทะเบียนเป็น Warisan (Heritage) ภายใต้พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติปี 2005 ในปี 2008 ภายในบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณอื่นๆ

 

1247

.

58604_orig-copy

.

58599_orig-copy

.

58600_orig-copy

.

58603_orig-copy

.

58602_orig-copy

.

58605_orig-copy

.

58601_orig-copy

.

58606_orig-copy