ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) เขตเทศบาลนครยะลา ได้สร้างสีสันใหม่ให้กับเด็กนักเรียน โดยเขียนอักษร T.5 YALA ทางม้าลาย ไว้ภายในถนนในโรงเรียน เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกทางด้านการจราจร กระตุ้นเด็กนักเรียนให้เกิดความสนใจและเห็นความสำคัญในการข้ามถนน โดยใช้ทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อความสะดวกกับผู้ขับขี่ เมื่อออกไปเดินตามท้องถนน

ไม่เพียงแต่เด็ก ๆ จะให้ความสนใจ ชื่นชอบ สนุกสนาน กับการเดินทางม้าลายแล้ว ทีมงานนักศึกษาฝึกสอน ผู้ร่วมสร้างสีสัน รวมทั้งคุณครูน้อย คุณครูใหญ่ (อายุ) ก็ยังให้ความสนใจมาโพสท่าถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน ช่วยสร้างบรรยากาศความสุข และคลายความความเครียดได้เป็นอย่างดี

สำหรับผลงานชิ้นนี้ เป็นการสร้างสรรค์ออกแบบโดยครูพรสิน ทองตราชู ครูสอนศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 5 ร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งได้มาร่วมทาสีทางม้าลาย 3 มิติ นี้ด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

แบ่งปัน