วันที่ 10 เม.ย. 60 แถลงการณ์สายการบินนกแอร์ กรณีเที่ยวบิน DD7525 ภูเก็ต-ดอนเมือง เกิดความล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศและทัศนวิสัยไม่เอื้อต่อการทำการบิน

กรุงเทพฯ (9 เม.ย. 2560) – ด้วยเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7525 กำหนดเวลาออกจากท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 22.50 น. และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 00.15 น. ในวันที่ 8 เม.ย. 2560 มีผู้โดยสารทั้งหมด 150 คน มีความจำเป็นต้องล่าช้า เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างหนัก ส่งผลให้เที่ยวบินก่อนหน้า ที่เดินทางมาจากท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบินที่ DD7524 กำหนดเวลาออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 20.35 น. และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 22.00 น. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินลงจอดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากสภาพอากาศดีขึ้นจึงสามารถทำการบินต่ออีกครั้งจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ สู่ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเป็นการล่าช้าต่อเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ

อย่างไรก็ตาม สายการบินนกแอร์ได้ดูแลผู้โดยสารทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยได้ทำการจัดเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้ ให้ได้เดินทางโดยเร็วที่สุดในช่วงเช้าวันถัดมา (9 เม.ย. 2560) ด้วยเที่ยวบิน DD7521 เวลา 06.25 น. โดยมีผู้โดยสารเดินทางด้วยเที่ยวบิน DD7521 ทั้งหมด 131 ท่าน และได้ทำการโอนย้ายผู้โดยสารบางส่วนไปยังเที่ยวบินอื่น นอกจากนั้นสายการบินนกแอร์ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสาร ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางจากกรณีนี้อีกด้วย โดยเที่ยวบินที่ DD7521 ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต สู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สายการบินนกแอร์ขออภัยอย่างสูงในความล่าช้าของเที่ยวบิน และความไม่สะดวกในการเดินทางที่ผู้โดยสารได้รับ ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ให้บริการโดยยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นอันดับแรก

 

แบ่งปัน