นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ด้วยในช่วงเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ. 1440) จะมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,646 คน รวม 9 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 – 6 สิงหาคม 2562

จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 (เที่ยวบินที่ 1) เวลาประมาณ 06.00 น. ณ อาคารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การแต่งกาย ชุดสุภาพสีเหลือง จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

#พิธีฮัจย์ #ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน