pnoht600321001008602

สมาชิกเสริมสร้างสันติสุขอำเภอเบตง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทาสีรั้วมัสยิด กุโบร์ ในพื้นที่บ้านยะรม เพื่อความสวยงาม อันเป็นการสนองนโยบายทำนุบำรุงศาสนา อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

ร.ต.ท.โกศล บุญทรงธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ กองร้อย ตชด.445 พร้อมด้วยนายชาญชัย บาฮา ประธานเสริมสร้างสันติสุขอำเภอเบตง ร่วมกับองคืการบริหารส่วนตำบลยะรม สภ.ยะรม และสมาชิกเสริมสร้างสันติสุขอำเภอเบตง จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day ช่วยกันทาสีรั้วมัสยิด รั้วกุโบร์ ที่บ้านยะรม หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อความสวยงาม สร้างทัศนียภาพและภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่

ร.ต.ท.โกศล บุญทรงธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ กองร้อย ตชด.445 กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสนองนโยบายทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่มัสยิด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้พูดคุย สอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ด้าน นายชาญชัย บาฮา ประธานเสริมสร้างสันติสุขอำเภอเบตง เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานที่เคารพนับถือของบุคคลต่างๆ ทั่วไป ให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน