กว่า 1,000 ครอบครัวของทหารอียิปต์ ผู้ซึ่งเสียสละชีวิตในการทำหน้าที่ปกป้องประเทศ ถูกเชิญให้มาทำฮัจย์ในฐานะ “แขกของกษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบีย”

เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ กล่าวว่า กษัตริย์ซัลมานนั้นชื่นชมครอบครัวของเหล่าทหารผู้เสียสละ ที่ปกป้องประเทศบ้านเกิดของพวกเขา และกษัตริย์ซัลมานได้ออกคำสั่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกในครอบครัวเหล่าทหารกล้า และทำการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

แบ่งปัน