pnoht600113001016201_13012017_020740

ที่โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายนิเดร์ วาบา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยสมาชิก สปท. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ได้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคพี่น้องชาวใต้ จากกรณีเกิดภาวะอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนราธิวาส จนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลกระทบและเกิดภาวะความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนจำนวนนับแสนครอบครัว

pnoht600113001016203_13012017_020740

นายนิเพาซาน วาบา ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา กล่าวว่า ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้มีการหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดรวมถึงโรงเรียนเอกชนอื่นๆ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชน ภายใต้หัวใจคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยช่วยเหลือจัดผลิตและหาน้ำดื่มสะอาด เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัย

pnoht600113001016204_13012017_020740 pnoht600113001016205_13012017_020740

ซึ่งวันนี้มีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 55 โรง ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด 31,590 ขวด และเงินสด จำนวน 2,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 และเขต 12 สนับสนุนรถบรรทุกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องภาคใต้ตอนกลางและตอนบน และวันนี้จะเริ่มดำเนินการปล่อยรถคาราวานบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน