สมาคมฮาฟิศกุรอาน ดำเนินการทดสอบรอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ ประเภท 10 ยุซและ 30 ยุซ ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 ก.พ. 63 กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

 

306546

.

306535

.

306537

.

306538

.

306540

.

306542

.

306544

.

306545

.

309981

.

309984

.

309985

.

309983