โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.เบตง รับมอบชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 100 ชุด จาก รศ.แพทย์หญิง ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ กรรมการสมาคมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลเบตง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นอกจากนี้ นางสาวนูรียะห์ สาแม ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตง บริจาคผ้าห่อศพ จำนวน 1 ม้วน ให้กับชมรมมุสลิมโรงพยาบาลเบตง นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงและคณะกรรมการชมรม รับมอบเพื่อใช้ในการจัดการกับศพผู้ติดเชื้อในอำเภอเบตง ซึ่งขณะนี้อำเภอเบตงมีผู้เสียชีวิต สะสมแล้ว 4 ราย

ปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการรักษาตัวทั้งสิ้น 90 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม 15 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลเบตง 75 ราย ทั้งนี้ มีอาการหนัก 1 ราย

ที่มา :ThaiNews

แบ่งปัน