2 1

สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ประกาศผลการคัดเลือกการทดสอบการอ่านกุรอานระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ในงานเมาลิดกลาง จ.ยะลา สู่อาเซียน ครั้งที่ 3 เพื่อเข้าสู่งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

ที่หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นตัวแทนของภาคใต้ สู่การทดสอบในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย และจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมการแข่งขันระดับระดับนานาชาติ ซึ่งจัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมทดสอบเมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม ที่ผ่านมา

นายสนิท เอี่ยมฤทธิ์ นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การคัดเลือกกอรี ซึ่งเป็นผู้แทน 14 จังหวัดภาคใต้ สู่งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ในปีนี้ ทางสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการจัดทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นตัวแทนของภาคใต้ สู่การทดสอบในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกอรีและกอรีอะห์จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมทดสอบเป็นจำนวนมาก โดยผลการคัดเลือกในปีนี้ ประเภทประชาชนชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายหร้อมหลี แหละมีนา จังหวัดสงขลา รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเพาซี หะมะ จังหวัดปัตตานี และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุรเชด นฤมล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทประชาชนหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวดารามูตะสะยะ มูดี จังหวัดยะลา รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวการีมะห์ หะยีบาราเฮง จังหวัดปัตตานี และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางรอซีดะห์ ดอมอลอ จังหวัดสงขลา

3 4

นอกจากนี้ ยังมีประเภทเยาวชน โดยประเภทเยาวชนชายชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายฮานัส วาโด จังหวัดยะลา รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอัมหรัน เตะ จังหวัดสงขลา และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายต่วนมูฮัยมีน นิยามาร์ จังหวัดปัตตานี ส่วนประเภทเยาวชนหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุลีนี หามะ จังหวัดนราธิวาส รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรรณิการ์ จินะ จังหวัดสงขลา และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวฮาลีเมาะ ดอเลาะ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ ในส่วนผู้เข้าร่วมทดสอบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอับดับ 1 จะได้รับรับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร และตัวแทนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะถูกส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับระดับนานาชาติ ซึ่งจัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ด้าน นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา คณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกต้อง อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานนั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องเรียนรู้ เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นบทบัญญัติของการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลก ทำให้ประชาชนยึดมั่นอยู่ในแนวทางของอิสลาม ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้อง การส่งเสริมด้านนี้จะเป็นหนทางหนึ่งที่สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสมานฉันท์ระหว่างพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ ถ้าเอามิติของทางศาสนา มิติของวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สามารถสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขได้

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน