ที่หอประชุมใหญ่สำนักงานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชะเลิศการแข่งขันการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนของภาคใต้ สู่การคัดเลือกในระดับประเทศไทย ในวันนี้ (26 มี.ค. 61) และจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย ร่วมการแข่งขันระดับระดับนานาชาติ ซึ่งจัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมทดสอบเมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561

โดยการคัดเลือกกอรี ซึ่งเป็นผู้แทน 14 จังหวัดภาคใต้ ในปีนี้ ทางสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการจัดทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เป็นตัวแทนของภาคใต้ สู่การทดสอบในระดับประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกอรีและกอรีอะห์จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมทดสอบเป็นจำนวนมาก

ซึ่งผลการคัดเลือกในปีนี้ ประเภทประชาชนชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเฟาซี หะมะ จังหวัดชุมพร รองชนะเลิศอันดับ 1 นายหร้อมหลี แหละมีนา จังหวัดปัตตานี และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอันวา อาลี จังหวัดระนอง , ประเภทประชาชนหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางตีปะ มะนาสียะ จังหวัดนราธิวาส รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวการีมะห์ หะยีบาราเฮง จังหวัดยะลา และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวดารา มูตะสียะ จังหวัดชุมพร

นอกจากนี้ ยังมีประเภทเยาวชน โดยประเภทเยาวชนชายชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอานัส วาโด จังหวัดยะลา รองชนะเลิศอันดับ 1 นายต่วนมูฮัยมีน นิยามาร์ จังหวัดชุมพร และรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอับดุลเราะห์มาน มีติยอง จังหวัดปัตตานี ส่วนประเภทเยาวชนหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอัลซุลฟา อาแด จังหวัดนครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอันนิตา มีล่ำ จังหวัดกระบี่ และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุลินี หามะ จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ในส่วนผู้เข้าร่วมทดสอบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอับดับ 1 จะได้รับรับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ในงานวันนี้ (26 มี.ค. 61) ที่จะจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และตัวแทนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จะถูกส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับระดับนานาชาติ ซึ่งจัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ต่อไป

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา คณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกต้อง อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานนั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามต้องเรียนรู้ เนื่องจากคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นบทบัญญัติ ของการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลก ทำให้ประชาชนยึดมั่นอยู่ในแนวทางของอิสลาม ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้อง การส่งเสริมด้านนี้จะเป็นหนทางหนึ่งที่สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสมานฉันท์ ระหว่างพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ ถ้าเอามิติของทางศาสนา มิติของวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สามารถสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขได้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน