จากเด็กท้องนาที่ชอบใฝ่หาความรู้พยายามพลิกผันตนเองให้ได้เรียนทั้งศาสนาและสามัญ สู่ผู้ที่คร่ำวอดในแวดวงการศึกษาและการทำงานศาสนาอย่างต่อเนื่อง แม้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งสูงแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมาก อะไรที่ทำให้ท่านมีวันนี้เรามารู้จักท่านให้มากขึ้นกันดีกว่า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้อ่านหลายๆ ท่าน

อาจารย์สมยศ หวังอับดุลเลาะ หรือชื่อมุสลิมนามว่า ฆอซาลี วัย 59 ปี พื้นเพคนหนองจอก มีพี่น้อง 11 เป็นคนที่ 2 ซึ่งเปรียบเสมือนเหมือนพี่ชายคนโต นับเป็นเสาหลักของทางบ้านช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนา ใช้ควายจนพัฒนาเป็นควายเหล็ก ช่วยเลี้ยงน้อง ด้วยความยากลำบากพยายามพลิกผันตัวเองที่จะไปเรียนหนังสือ ซึ่งได้เรียนด้านสามัญและศาสนาไปด้วย พื้นฐานฟัรดูอีนเรียนกับอ.เราะห์ฮีม เปียมิน  เรียนนักศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำจนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6 พร้อมเรียนศาสนาที่โรงเรียนมิฟตาห์ฮุ้ลอุลูมมิดดีนียะห์ควบคู่ไปด้วย จากนั้นเรียนวิชาชีพครูจนจบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อยอดจนกระทั่งได้ทุนการศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอิสลามมียะห์ ที่มาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จนจบคณะชารีอะห์ นิติศาสตร์อิสลาม จบกลับมาเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) ตอนนั้นช่วงที่ไปเรียนกำลังพลิกผันตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะอายุเริ่มมากแล้ว สอนศาสนาและเรียนปริญญาโทไปด้วย บางคนถามทำไมไปเรียนที่มอ.ปัตตานี เพราะผมศึกษาแล้วว่ารกรากเราคนปัตตานี ถ้าไม่ไปเรียนที่นั่นผมก็ไม่รู้เลยว่า ปัตตานีดั้งเดิมเป็นอย่างไร ผมจึงอยากรู้และขับรถไปเองทุกครั้งแวะทุกจังหวัดเพื่อศึกษาการใช้ชีวิตของคนพื้นที่ไปด้วย

 

1486634-copy 468816

 

ด้านการเรียนและการทำงาน

ผมเป็นคนเรียนค่อนข้างเก่ง ระหว่างเรียนปริญญาโทก็เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนมิฟตาห์ฮุ้ลอุลูมมิดดีนียะห์ไปด้วยเป็นเวลา 15 ปี และเข้ามาทำงานที่สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่สถาบันมาตรฐานฮาลาลเริ่มต้น ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและนิติการ คณะกรรมการ อนุกรรมการ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล เรียกได้ว่าคร่ำวอดอยู่ในแวดวงฮาลาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว และช่วงนั้นก็เป็นสมาชิกสภาเขตหนองจอกด้วย

จนกระทั่งปีพ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเชิญให้เข้าไปบุกเบิกทำการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ผมเข้าไปทำหลักสูตรในที่สุดก็ได้หลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยมีผมเป็นหัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบัน ร่วมกับอาจารย์อีก 5 คนในสาขา อีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือปัจจุบันเราสามารถขอเปิดหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ซึ่งในคณะศิลปะศาสตร์มีทั้ง สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอิสลามศึกษา แต่อิสลามศึกษาเป็นสาขาเดียวเท่านั้นที่ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท บางทีคนมองว่าอิสลามศึกษาไปอยู่ในมหาวิทยาลัยจะยังไง เพราะฉะนั้นเราได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพราะอิสลามศึกษามันไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเงินการธนาคาร (Islamic Banking) เศรษฐศาสตร์อิสลาม เรื่องฮาลาล กฎหมายอิสลาม นักศึกษาที่จบไปสามารถทำงานได้เลยเรามีงานรองรับ เช่น ธนาคารอิสลาม สถาบันฮาลาล และองค์กร์ต่างๆ ที่เรามีเครือข่าย สามารถไปดูงาน นอกจากนี้ผมยังชอบในเรื่องของการอบรม ดูงาน การจัดทำวิทยุ รายการต่างๆ หรือของกรมประชาสัมพันธ์ผม ชอบหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอด เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าด้วย

 

หลักในการดำเนินชีวิต

การทำงานใช้หลักบูรณาการ การดะห์วะห์หรือการเผยแพร่ศาสนา บางคนอาจจะคิดว่าดะห์วะห์คือคนใส่โต๊ปเดินแนะนำเรื่องศาสนา ที่จริงแล้วการดะห์วะห์มีหลายอย่าง การเรียกร้องเชิญชวน เช่น ผมเป็นนักจัดรายการวิทยุศาสนา คนฟังอาจจะไม่ใช่ศาสนาอิสลามกลุ่มเดียว สิ่งที่เรานำเสนอออกอากาศไปต้องคำนึงถึงสังคมพหุวัฒนธรรมด้วย สังคมที่มีความหลากหลายคนฟัง เขาฟังแล้วเข้าใจอิสลาม ว่าอิสลามไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียว เรื่องของวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ครอบคลุมหมด

1486618

 

คติปรัชญา

คติของผมจะไม่นิ่งเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิต เมื่อเรายิ่งอายุมากขึ้นก็จะมีวิสัยทัศน์ที่มันกว้างมากขึ้น ปรัชญาพื้นฐานของผมคือความรู้คู่คุณธรรม ความรู้ถือเป็นต้นทุนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณธรรมก็ต้องมี ความจริงใจ อดทน บางครั้งผมเห็นว่าสิ่งเลวร้ายหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าไปมองว่ามันไม่สวย ต้องมองสวนกระแส เพื่อที่จะไปต่อข้างหน้า เรามักจะเจอปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากที่จะมารุมเร้าเป็นบททดสอบที่เราต้องเจอ อุปสรรคคือกำแพง แต่ถ้าเราไม่พยายามข้ามหรือหาทางลัดเราก็จะไปไหนไม่ได้

บางครั้งเราต้องถือคติที่บอกว่าเมื่อเราไปเผชิญกับอุปสรรคมีคนดูถูกเหยียดหยามเราต้องนิ่ง ไม่ต้องตอบโต้ เหมือนว่าวมันอยู่นิ่งๆ ของมันแต่เวลาลมยิ่งแรง ว่าวมันจะยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย บางครั้งเราก็ต้องทำตัวแบบว่าว นิ่งอดทน อย่าถอย อุปสรรคที่มารุมเร้าเราคิดว่ามันคือลม เป็นแรงบันดาลใจให้เรามองในแง่บวก เขายิ่งดูถูกเราต้องยิ่งข้ามไปให้ถึงเป้าหมาย ในที่สุดสิ่งเหล่านั้นจะเป็นลมแรงปะทะให้เราได้ขึ้นสูง ที่ผมมาถึงจุดนี้ได้อาจจะไม่สูงมากแต่ว่าสูงกว่าวันก่อนกับตำแหน่งหน้าที่การงานจากเด็กท้องนาคนนึง

 

ฝากถึงสังคม

เรื่องเยาวชน ตอนนี้น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียล ซึ่งนับเป็นดาบสองคมใช้ให้ดีก็เป็นประโยชน์ ใช้ในทางไม่ดีก็เกิดโทษ สมัยก่อนแบกตำรามากมายกว่าจะรู้อะไร สมัยนี้เข้ากูเกิ้ลก็รู้แล้ว ทางด้านสื่อในฐานะที่ผมทำงานด้านสื่อมุสลิม การจะนำเสนออะไรก็ต้องระวังเพราะไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวที่สามารถรับข่าวสารได้ศาสนิกอื่นเขาก็สนใจ

 

dsc09005

 

ผลงานที่ผ่านมา

 • หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและนิติการ / อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายกิจการฮาลาล / อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายวิชาการและการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการดงางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประธานสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการของสิทธิมนุษยชน ด้านภาษาอาหรับและกฎหมายอิสลาม “คู่มือการชันสูตรศพมุสลิม”
 • เป็นผู้แทนไปประชุมวิชาการโลก แทนท่านจุฬาราชมนตรี ที่เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
 • เลขานุการฝ่ายวิชาการและการศึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี
 • ประธานชมรมวิทยุภาคมุสลิมทางสถานีวิทยุ วพท. ของกรมการพลังงานทหาร AM792
 • กรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการบริหารสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย
 • ผู้ตรวจประเมินการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

 

1486614

dsc09018

dsc09039