เมื่อ 8 ส.ค. 61 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และองค์กรเครือข่าย ได้รุกลงพื้นที่ภัยพิบัติและมอบความช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติดินสไลด์ ดินโคลนถล่มจากภูเขาถล่มใส่บ้านของราษฎร ที่บ้านห้วยขาบ หมู่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เบื้องต้น มีผู้สูญหาย เสียชีวิต ทั้งสิ้น 8 ราย และจากนี้ไปทางทีมปฏิบัติการจะกลับไปประเมินความเป็นไปได้และพิจารณาว่าเราจะสามารถช่วยเหลือต่อเนื่องได้อย่างไรบ้าง เช่น มึส่วนร่วมในการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น

…อินชาอัลลอฮ์

#forhumanitythai | M.Faozi

ที่มา : สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

9

.

8

.

10

.

11

.

12

.

13

.

14

.

15

.

16

.

17

.

18

.

19

.

20

.

21

แบ่งปัน