สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เปิดตัวศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ตอนล่าง “รวมพลังความดีซับน้ำตาเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

          วันนี้ (21 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เปิดตัวศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ตอนล่าง รวมพลังความดีซับน้ำตาเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยนายแวดือราแม มะมิงจิ ปรานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ปรธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประธานและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เข้าร่วม

นายอับดุลการีม อัสมาแอ ประธานศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า การจัดงานเปิดตัวศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ตอนล่าง รวมพลังความดีซับน้ำตาเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อตัวศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมาตรี ประจำภาคใต้ตอนล่าง และเพื่อมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อสนับสนุนโครงการรวมพลังความดีซับน้ำตาเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากภารกิจของสภาเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา สภาเครือข่ายฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสำนักงานของสภาเครือข่ายฯในพื้นที่ เพื่อประสานการทำงานกับองค์กร เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรกลุ่ม NGO ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสานการให้ความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบเดือดร้อน ความยากลำบากให้ได้มากที่สุด

โดยศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ตอนล่าง มีภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แม้ศูนย์ประสานงานฯ ยังไม่มีกำหนดเปิดศูนย์แต่ก็ได้ขับเคลื่อนภารกิจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอยู่ตลอด เช่น การได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี เป็นต้น

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน