satellite

วอม รายงานว่า (5ม.ค.60) ไคโร-สภาผู้สูงอายุมุสลิมเน้นว่าวิกฤตในประเทศพม่ามีความซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้เข้าใจสาเหตุของปัญหา และเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงและการนองเลือดทั้งหมด ดังนั้นทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุความสงบสุขในประเทศ

นี้เป็นคำสั่งที่ออกมาในวันนี้ โดยสภาได้มีการเจรจาระหว่างตัวแทนของศาสนาที่แตกต่างกันของสาธารณรัฐพม่า หลังจากการประชุมที่จัดขึ้นในกรุงไคโรสองวันที่ได้รับการสนับสนุนและการเข้าร่วมโดยแกรนด์อิหม่ามของอัลอัซฮาร,ดร.อะเหม็ด อิลตายิบ ซึ่งเป็นประธานสภา

สภาเน้นตอกย้ำทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าคณะผู้แทนของสภาควรจะเดินทางไปยังประเทศพม่าและดำเนินการอภิปรายระหว่างทุกฝ่ายในการนำเสนอที่จะหาทางเพื่อความสงบสุข

คำสั่งที่ชี้ให้เห็นว่า อัลอัซฮาร และสภากำลังพิจารณาวิธีการทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมในพม่า รวมทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมุสลิมเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร และการให้หลักสูตรวัฒนธรรมที่ไม่ใช่มุสลิม การศึกษาภาษาอาหรับเพื่อที่จะปรับปรุงระดับวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในภูมิภาค “ยะไข่” ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปได้

สภาเน้นการลงโทษของการกระทำทั้งหมดของความรุนแรงและการนองเลือดและเน้นความศักดิ์สิทธิ์ของเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดของชาวมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม

คำสั่งที่ตั้งข้อสังเกตสิ่งที่สภาเคยทำมารวมกันกับรัฐพม่าเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในความสงบบนพื้นฐานของความรับผิดชอบของคณะกรรมการชาวมุสลิมที่กำลังมองหาที่จะแก้ปัญหาของพวกเขา และการโต้ตอบกับความกังวลของพวกเขาเพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขสามารถทำได้

สภายังยกย่องในการตอบสนองของเจ้าหน้าที่พม่า ให้ความคิดริเริ่มในขั้นตอนให้กำลังใจที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมในการสนทนาเพื่อความสงบสุขและส่งเสริมสันติภาพในประเทศ

สภารับฟังระหว่างการอภิปรายข้อเสนอที่อาจนำไปสู่การสิ้นสุดในวิกฤต สภาตรวจสอบปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ต้องเผชิญกับประชากรบางกลุ่มที่อยู่ในพม่า ซึ่งจากมุมมองของคนแสดงให้เห็นถึงเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนการเติมเชื่อเพลิงวิกฤตที่เกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาของการอยู่ร่วมกัน, การศึกษา, วัฒนธรรมและสถานการณ์เศรษฐกิจ

The Muslim Council of Elders stressed that the crisis in Myanmar is complicated,

แบ่งปัน