ถึงแม้เหตุการณ์กรณีพิพาทระหว่างอ่าวอาหรับยังคงดำเนินอยู่ แต่สภากิจการฮัจย์และอุมเราะห์ของซาอุดิอาระเบียนั้นให้การต้อนรับผู้มาแสวงบุญชาวกาตาร์เป็นอย่างดี ทั้งในการทำฮัจย์และอุมเราะห์

ทางสภาฯ กล่าวต่ออีกว่า ซาอุดิอาระเบียจะให้การต้อนรับผู้แสวงบุญชาวกาตาร์อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีกลุ่มผู้ต่อต้านที่ไม่เห็นด้วยก็ตาม

สำหรับการทำอุมเราะห์ของชาวกาตาร์นั้น ชาวกาตาร์สามารถบินตรงมายังซาอุดิอาระเบียโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวส์ ได้โดยไม่มีปัญหา ส่วนการทำฮัจย์ของชาวกาตาร์หรือผู้ที่ถือวีซ่าเพื่ออยู่อาศัยในกาตาร์นั้น จะสามารถทำฮัจย์ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบพิธีฮัจย์จากหน่วยงานของซาอุดิอาระเบีย และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกาตาร์ เพื่อที่จะได้เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง โดยต้องได้การอนุมัติจากทางการโดฮาและการบินพลเรือนของซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ผู้ที่จะมาทำฮัจย์จากกาตาร์จะต้องเดินทางมายัง สนามบินนานาชาติ King Abdul Aziz ในเมืองเจดดาห์ และสนามบินนานาชาติ Prince Mohammed Bin Abdul Aziz ในเมืองมาดีนะห์เท่านั้น

ทางสภาฯ ได้กล่าวเสริมอีกว่า ผู้ที่จะมาทำฮัจย์และอุมเราะห์ในปีนี้มีจำนวนกว่า 6.75 ล้านคน

แบ่งปัน